ABCDE GELECEĞİM EĞİTİMDE ‘’ PROJESİ HÜSAMETTİN M. ATEŞ EĞİTİM SEMİNERLERİNİN 2.CİSİ KIRKLARELİ'NDE VERİLİYOR..

TÜRKİYE’DE GELECEĞİN ANAOKULLARI ŞEKİLLENİYOR...

‘’ABCDE  GELECEĞİM  EĞİTİMDE ‘’  PROJESİ  HÜSAMETTİN M. ATEŞ EĞİTİM SEMİNERLERİNİN 2.CİSİ KIRKLARELİ'NDE VERİLİYOR...

81 İl’de 81 Anaokulu hedefiyle  ‘ABCDE  Geleceğim Eğitimde’  Projesinin ilk anaokulu  20.10.2010 de açılış töreni ile Hayırsever  Ateş ailesi tarafından MEB’a bağışı yapılan  “Hüsamettin M. Ateş Anaokulu” projesinde proje kapsamında, Türkiye’de ilk olacak bir uygulama ile 4 Aralık 2010'da başlayan, eğitmenler ve aileleri kapsayan eğitim seminerlerinin 2.cisi 25 Aralık 2010 tarihinde Kırklareli'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü seminer salonunda Kırklareli ili bünyesindeki okul öncesi öğretmenlerine verilecek.

Özel bir tasarım ve materyallerle donatımı yapılan anaokulunda; çelik konstrüksiyon yapım tekniği  ile  depreme dayanıklı, çağdaş,  modern , kullanışlı, güvenli, sağlıklı bir anaokulu binası oluşturuldu.

Yüksek teknoloji  ve  ekipmanları  ile  hazırlanan ;  dayanıklı , hafif  ve  güvenli anaokulu mobilyalarıyla  da donanımı  yapılan anaokulunda,  engelli çocuklar da düşünülmüş , tuvalet, giriş-çıkış, mobilya ve ekipmanlarda  farklılıkları benimseten çalışmalar yapılmıştır. Yaş guruplarına göre hazırlanmış eğitim materyalleri, bilgisayarlar ,yeşil alan ve bahçe oyuncakları  yanısıra 50 meyve ağacından oluşan meyve bahçesi hazırlanmıştır.

ABCDE Geleceğim Eğitimde Projesinin ülkemizde yürütülen okul öncesi eğitime yönelik diğer projelerden farkı, okul öncesi eğitimi sadece fiziksel bir boyutta ele almayıp, eğitimci ve ebeveynlerin eğitimine katkı sağlamayı amaçlamış olmasıdır.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü 11 öğretim üyesi tarafından verilecek olan bu eğitimler, ilin gereksinimleri, mevcut eğitimci potansiyeli ve aile profilleri göz önüne alınarak belirlenmektedir.

Bu eğitimler sonucunda “Hüsamettin M. Ateş Anaokulu” nun salt bir bina olmaktan öte bir eğitim modeli haline gelmesi amaçlanmıştır. Ülkemizde hem ailelerin, hem eğitimcilerin aynı anda eğitim aldıkları modeller gerekmektedir.

81 ilde 80 öğrenci kapasiteli düşünülen anaokullarının,   eğitim programlarının Avrupa  standartlarına ulaşabilmesi amacıyla ; Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üye ve elemanları tarafından hazırlanan eğitim programlarının  uygulanması ,  aileler için hazırlanan programların ebeveyn ve yöre halkına anlatılması ve konuyla ilgili bilinç yaratılması  hedeflenmektedir.

Eğitim seminerlerinin 2.cisi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü Öğretim üyelerinden Dr. Semra Şahin tarafından 25 Aralık 2010 da Kırklareli’nde, eğitmenler için “Okulöncesi Dönemde Bilişsel Gelişim ve Destekleyici Çalışmalardan Örnekler”  ve “Okulöncesi Dönemde Motor Gelişim ve Destekleyici Çalışmalardan Örnekler" konularında  verilecektir.

Öğr. Gör. Dr. Semra ŞAHİN : Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü Öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişen ya da özel gereksinimli çocukların gelişimsel değerlendirmesini yaparak destek gelişim programları yürütme çalışmalarının yanı sıra ailelere danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Çocuklarda özellikle algı ve gelişim konuları üzerine çeşitli yayınları bulunmaktadır.

 

Avrupa standartlarında örnek bir model oluşturmak amacıyla başlatılan bu projeyle, MEB Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Üniversiteler ve sponsor kişi ya da firmaları biraraya getirerek bu projenin 81 ilde de devamı hedeflenmektedir.

 

 

Okulöncesi Dönemde Bilişsel Gelişim ve Destekleyici Çalışmalardan Örnekler:

Bireyin çevresindeki dünyayı anlama ve öğrenmesini sağlayan aktif zihinsel faaliyetlerdeki gelişime bilişsel gelişim adı verilmektedir. Bilişsel gelişim; bebeklikten yetişkinliğe kadar, bireyin çevreyi, dünyayı anlama yollarının daha karmaşık ve etkili hale gelmesi sürecidir.

Bilişsel gelişim; her türlü gelişim alanlarıyla ilişkili ve zeka gelişimini de kapsayan önemli bir gelişimdir. Okulöncesi dönem çocuklarının birçok bilişsel beceriyi gerçekleştirmesi beklenir. Örneğin;  basit kavramları algılama, konuşmayı öğrenme gibi.

Okulöncesi dönemde çocukların bilişsel gelişiminin desteklenmesi için uygulanacak programlar oldukça önemlidir.  Bilişsel gelişimin desteklenmesinde programın yanı sıra aşağıdaki konular oldukça önemlidir.

-uygun fiziksel ortam düzenlemesi,

-çocukların beden sağlığının güçlendirilmesi,

-zengin uyarıcı öğrenim yaşantısının sağlanması,

-yaratıcılığının güçlendirilmesi,

-problem durumlarına ilişkin çocukların sebep- sonuç ilişkisi kurabileceği öğretim yaşantılarının sağlanması,

gerekmektedir.

Dolayısıyla çocukların bilişsel gelişimlerinin okulöncesi dönemde nasıl olduğunun bilinmesi ve çocukların gelişimleri dikkate alınarak programlarının nasıl hazırlanması gerektiği ve içeriğinin hangi konuları kapsaması gerektiği uygulamalı örneklerle anlatılacaktır.

 

Okulöncesi Dönemde Motor Gelişim ve Destekleyici Çalışmalardan Örnekler:

Çocuğun gelişiminde önemli bir yer tutan psiko-motor gelişim, yaşam boy devam eden bir süreçtir. Ayrıca çocuk organizmasını, yetişkinden ayıran en önemli özellik, sürekli büyüme, gelişme ve değişme süreci içinde olmasıdır. Bu gelişimlerden biri motor gelişimdir.

Motor gelişim, fiziksel büyüme ve gelişme ile birlikte beyin - omurilik geli­şimi sonucu organizmanın isteme bağlı olarak hareketlilik kazanmasıdır. Kilo ar­tışı, boy uzaması ve kas gelişimine,  diğer bir deyişle fiziksel gelişime paralel ola­rak hareket ve becerilerin kazanılmasında sinir sistemi ve kasların gelişimi önemli bir yer tutar. Bu becerilerin kazanılması doğum öncesi dönemde başlar ve ömür boyu devam eder.

Tüm çocukların motor gelişiminde üç genel kuraldan söz edilebilir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

·        Gelişim baştan ayağa doğru gelişir.

·        Hareketler merkezden dışa doğru gelişir.

·         Motor gelişim belirgin bir sıra izler.

Çocuğun motor gelişimini bilmek onun eğitiminde de önemlidir. Bu durum motor gelişimde önemli olan olgunlaşma ve öğrenme ile açıklanabilir. Çocuğun yeni bir bilgi öğrenmesi için yeterli olgunlukta olması gerekir. Dolayısıyla bu durumda çocu­ğun eğitiminde, motor gelişim dikkate alınmalıdır.

Çocukların gelimi bir bütündür ve motor gelişim diğer gelişim alanları ile de iç içedir. Ayrıca çocukların motor gelişiminin desteklenmesi çocuğa beden farkındalığı konusunda önemli bilgiler edinmesini sağlayacaktır.  Çocukların günlük yaşantısında hareketinin iki modelden oluştuğu dikkate alındığında çocukların büyük kas motor gelişim ve küçük kas motor gelişim açısından desteklenmesi oldukça önem kazanmaktadır.

Çocukların motor gelişimlerinin okulöncesi dönemde nasıl olduğunun bilinmesi ve çocukların gelişimleri dikkate alınarak programlarının nasıl hazırlanması gerektiği ve içeriğinin hangi konuları kapsaması gerektiği uygulamalı örneklerle anlatılacaktır.Yorum Yaz - Arşiv   799 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Hava Durumu
Anlık
Yarın
10° 3°
ABCDE Geleceğim Eğitimde Projesi